CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS

 

 
A. AVISO DE CONVOCATORIA - CRONOGRAMA DEL CONCURSO
B. Postulantes a Vocal - Salas Especializadas en Tributos Internos - Tribunal Fiscal - Ministerio de Economía y Finanzas
C. Postulantes a Secretario Relator - Salas Especializadas en Tributos Internos - Tribunal Fiscal - Ministerio de Economía y Finanzas
D. Lista de Postulantes Admitidos para Evaluación Curricular

Regresar